IPT NIVÅ C

IPT NIVÅ C

IPT NIVÅ C

C. Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C

Nivå C är en markör att terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande:

Handledning på C-nivå

  • Handledning på ytterligare två hela IPT-ärenden.
  • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
  • Minst hälften av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
  • Minst en session av varje ärende ska vara observatörsskattad av handledaren, i samarbete med den handledde.
  • Den handledde skall ta sig an observatörsskattningsprotokoll (ARRS)och behandlingsprotokoll mer aktivt för att träna på ökad självständighet i metoden.

Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter.
Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio.

Kontakta oss

Adress: Sandgatan 4 A i Lund
Email: anna@anjoconsulting.se
Telefon: 0709-740607

Öppettider

Ring, skicka sms eller mail så återkommer vi så snart vi kan!

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.