IPT NIVÅ B

IPT NIVÅ B

IPT NIVÅ B

Utbildningshandledning på minst två ärenden. Löpande kursstart för att passa dig och din arbetsplats.

Klinisk träning i IPT – Nivå B – Nu även som specialistkurs för psykologer! Läs mer här:  https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/ipt-niva-b/

Detta kliniska moment är det som är certifieringssgrundande. Det förutsätter att deltagaren har genomfört nivå A, har tagit sig an litteratur och behandlingsprotokoll så man är rustad för det kliniska momentet samt har teoretiska och praktiska förutsättningar att arbeta kliniskt med affektiva störningar. I Sverige krävs det att deltagaren sedan tidigare har minst en grundläggande psykoterapikompetens (tidigare kallat steg ett). Den kliniska träningen sker genom regelbunden handledning enligt följande:

Handledning på B-nivå

  • Handledning på minst två ärenden av en ackrediterad IPT-handledare
  • Minst 75 % av sessionerna i varje ärende skall vara handledda.
  • Handledningen ska ske utifrån video eller ljudinspelade sessioner.
  • Vid grupphandledning skall den handledde ha möjlighet att diskutera sitt eget ärende minst 4 timmar.
  • Alla sessionerna skall vara inspelade och minst en session av varje ärende ska vara bedömd efter en IPT kompetens-/följsamhetsskala av handledaren.
  • De två ärendena skall helst olika fokusområden.

Ett certifieringssintyg kan skrivas av aktuell handledare när ovan nämnda kriterier är uppfyllda där deltagaren har genomfört en IPT-kurs samt uppfyllt tillfredställande standard i två handledda ärenden.

Kontakta oss

Adress: Sandgatan 4 A i Lund
Email: anna@anjoconsulting.se
Telefon: 0709-740607

Öppettider

Ring, skicka sms eller mail så återkommer vi så snart vi kan!

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.