IPT NIVÅ A

IPT NIVÅ A

IPT NIVÅ A

IPT– Interpersonell psykoterapi nivå A – Nu även som specialistkurs för psykologer. Läs mer här : https://www.psykologforbundet.se/Specialistutbildning/Specialistkurser-katalog/Alla-inriktningar/interpersonell-psykoterapi-ipt-niva-a4/

Grundläggande utbildning i IPT, 4 heldagar i Lund 12-13 mars & 16-17 april, samt halvdagsuppföljning 22 maj i Lund eller via videosamtal.

VAD ÄR IPT?

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad korttidsbehandling som är specifikt framtagen för att behandla depression. Metoden som utarbetades redan under 1970-talet visar ett starkt vetenskapligt stöd vid depressionsbehandling, men också vid flera andra tillstånd såsom bulimi, PTSD, bipolärt syndrom och social fobi. Modifieringar finns för arbete med ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT har andra verkningsmekanismer än KBT. IPT fokuserar på att öka den interpersonella förmågan och på så sätt öka tillfredställelsen i de nära relationerna. När relationerna förbättras, minskar de depressiva symtomen.

I Sverige är IPT en av de metoder som Socialstyrelsen (2021) rekommenderar vid behandling av lindrig till måttlig depression för ungdomar och vuxna.

Innehåll i kursen

Utbildningen ger fördjupning i aktuell forskning, demonstrationer av tekniker och egen färdighetsträning med feedback. Utbildningen varvar föreläsningspass med rollspel, diskussioner och andra övningar, samt fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer och reflektioner. Stor vikt läggs vid konkret färdighetsträning och implementering av metoden i deltagarnas kliniska praktik.

Utbildningen beskriver, och kursdeltagaren får arbeta med

  • Introduktion till IPT, generella IPT-strategier, teori, och historik
  • Bedömning om IPT är ett lämpligt behandlingsalternativ
  • I terapin bedöma när specifika IPT-tekniker är användbara och använda teknikerna på ett flexibelt sätt.
  • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
  • Behandlingsfas; specifika strategier & fokusområden
  • Avslutningsfas; summering & utvärdering
  • Genomgång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Innan utbildningsstart förväntas kursdeltagaren ha läst huvudboken i kurslitteraturen. Deltagaren ska även förbereda en fingerad fallbeskrivning innan utbildningsstart, som ska användas under kursen i olika övningar.

Utbildningen ger behörighet Nivå A enligt svenska och internationella normer för IPT-certifiering. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna påbörja IPT nivå B (se nedan).

För dig som vill fortsätta arbeta kliniskt med IPT erbjuds IPT-handledning individuellt eller i grupp i Lund, och vid behov via videosamtal. Som certifierad IPT-terapeut på nivå B kan du ansöka om avtal i Region Skåne för Vårdval psykoterapi. För mer information kring certifieringskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida www.interpersonellpsykoterapi.se

Förkunskapskrav

Utbildningen ges för leg. psykologer, leg. psykoterapeuter eller andra yrkesgrupper med minst grundläggande utbildning i psykoterapi (före detta steg I). Utbildningen vänder sig främst till personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom VUP, BUP, Primärvård, Vårdval Psykoterapi, Unga Vuxna- och Ungdomsmottagningar, för att därmed kunna bedriva patientarbete på ett säkert sätt under utbildningen.

Utbildningen ges delvis som uppdragsutbildning. Det innebär att regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan anmäla medarbetare som har ovanstående kvalifikationer till kursen. Även privatpraktiserande kliniker kan anmäla sig till kursen.

KURSLITTERATUR

  • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy, Oxford university press.
  • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery, Robinson, UK. Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” (2016)
  • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Anna Kullman, leg. Psykolog, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi och IPT- handledare (nivå D). Anna är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS. Kliniskt arbetar Anna bl.a. inom specialistpsykiatrin i Lund sedan många år.

Mail: anna@anjoconsulting.se eller tel: 0709-740607

PLATS

Kursen kommer genomföras centralt i Lund (Lundagård), 5 minuter från både Järnvägsstation och centrala hotell. Exakt lokal bestäms utifrån antal deltagare och meddelas i god tid före kursstart.

KOSTNAD

11 700 kr exkl.moms. Kursdeltagaren bekostar själv kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior o.dyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2024.

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 9 augusti 2023. Anmälan före 22 juni 2023 ger 1000 kr rabatt. Anmälan görs direkt till kursansvarig Anna Kullman mail anna@anjoconsulting.se. Betalning sker via faktura, vilken skickas när ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!

 

Kontakta oss

Adress: Sandgatan 4 A i Lund
Email: anna@anjoconsulting.se
Telefon: 0709-740607

Öppettider

Ring, skicka sms eller mail så återkommer vi så snart vi kan!

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.